VCSV / UCSA

Die VCSV streef daarna om "Jesus Koning te maak" deur middel van verskeie aktiwiteite in die skool.

In Februarie is 'n Jesus-week gehou wat opgevolg is deur 'n jeugkamp by Moolmanshoek, wat deur 90 leerders bygewoon is.

Die kringleiers woon die kringleierskamp te Retief-kampterrein by, waar daar beplanning gedoen word vir 2015.

Gedurende die jaar is leerders betrokke by uitreike in die gemeenskap, omgee projekte, gebedsgroepe en saalopeninge.