Vakke en Keuses

Graad 8 en 9

Afrikaans huistaal English home language
English first additional language Afrikaans first additional language
Wiskunde Maths
Lewensoriëntering Life Orientation
Ekonomiese Bestuurswetenskappe Economic and Management Sciences
Sosiale Wetenskap Social Science
Natuurwetenskap Natural Science
Kuns en Kultuur Arts and Culture
Tegnologie Technology

Graag 10 - 12

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal English Home Language
English first additional language Afrikaans first additional language
Lewensoriëntering Life Orientation

KIES EEN VAN DIE VOLGENDE:

Wiskunde

Wiskunde Geletterheid

KIES EEN UIT ELKE GROEP

GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3
Fisiese Wetenskap Lewens Wetenskap Rekeningkunde
Drama Rekeningkunde Ingenieursgrafika en Ontwerp
Besigheidstudies Verbruikerstudies Geografie
Toerisme Siviele Tegnologie Rekenaarstoepassings Tegnologie