Welcome to Hentie Cilliers High School

In Kort

Met sy trotse en tradisieryke verlede het Hentie Cilliers hom nie net as een van die top skole in die Vrystaat gevestig nie, maar inderdaad as een van die top skole in die land. Deur die jare is `n kultuur van betrokkenheid en vernuwing by Henties geskep.

In Short

With its proud and rich traditional past Hentie Cilliers has established itself as one of the top schools in the Freestate and indeed in South Africa. Through the years a culture of evolvement and renewal was established at the school.